Fulltextové vyhledávání

19. 6. Leoš

Zítra: Květa
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Fotokronika obce

Fotokronika obce


Vážení návštěvníci, vážení čtenáři.

Informace o naší obci Roštíně v podobě těchto stránek je určena všem, kteří se zde narodili nebo zde prožili část svého života a obec se jim nesmazatelně vryla do paměti a vzpomínek. Jsou určeny také těm, kteří o Roštíně třeba moc nebo nic nevědí. Rok 1997 byl rokem několika významných výročí a událostí. V roce 1847 byl postaven farní kostel svaté Anny, místo oduševnělých, zbožných setkávání, křtů, svateb a pohřbů. V roce 1867 byla postavena místní škola, studnice poznávání, dílna občanství a lidskosti. V roce 1997 byl předsedou Poslanecké sněmovny udělen Roštínu nový znak a obecní prapor. Počátky naší obce sahají do hluboké historie. V překrásném rodném údolíčku pod nejvyšším vrcholem lesnatých Chřibů Brdem kvetl život od nepaměti. Své osudy zde prožily desítky generací. Vyrostly zde také osobnosti, jejichž význam a věhlas široce přesáhl rámec místa a kraje. Vám nyní přinášíme informace které vypráví o dějinách, uctívají památku známých i bezejmenných a dávají svědectví o současném životě Roštína. První a do našich dnů jedinou publikaci o obci vydal v roce 1968 při příležitosti stého výročí zdejší školy kronikář, zdejší občan pan Antonín Mozga. Přihlašujeme se k tomuto dědictví. Inspirovalo nás a tuto sekci také nadepisujeme jako kroniku. O událostech a osudech obce psalo na stránky obecní kroniky několik kronikářů. V místech pravěkého osídlení probíhaly archeologické průzkumy. Před lety uskutečnilo v Roštíně výzkum současnosti Muzeum Kroměřížska. Z kronik a výzkumů vznikly podklady pro informace které nyní máte k dispozici. Shrnují dřívější i nové poznatky o obci a nezamlčují, kde má naše poznání dosud mezery. Věřím, že tyto dokumenty najdou pozorné čtenáře mezi občany a širokou veřejností a doufám, že přinesou nové informace i odborným zájemcům. Děkuji všem, kteří napomohli k tomu, aby tyto informace spatřily světlo světa. Vděčná vzpomínka patří těm, kteří dějiny vytvářeli – lidem, četným generacím občanů Roštína. A také pozdravuji Vás, současní spoluobčané. Všichni patříme k sobě. Na nás všech záleží, aby další, dosud nepopsané stránky roštínské kroniky vyprávěly o obci, kterou pracovití a moudří lidé přivedli k novému rozkvětu.

Radovan Man, starosta obce Roštín

HistoriePříroda

Předmětem výzkumu byly nejvýznamnější složky přírodního prostředí, nacházející se na katastru obce Roštín.Osobnosti

V roce 1998 uplynulo 150 let od narození učitele Jana Mrazíka.Symboly

Ze 17. století pochází nejstarší a také jediná roštínská pečeť ( jde však o pečeť farní, což znamená, že obec svou vlastní neměla ), s latinskou legendou SIGILLVM .... ROSTIN. Pečetní pole vyplňuje oválný štít renesančního charakteru s boltcovým ornamentem.Proměny

Historická část této kroniky byla věnována dějinám obce jako celku, společenství. Svou historii však prožívají také obyvatelé Roštína. Na tomto místě se nemůžeme zabývat životy jednotlivců či rodin, ať by byly jakkoli zajímavé. Život obyvatel a jejich kultura však zaslouží pozornost.Kostely

Stojí uprostřed vesnice a je poměrně velmi mladý. Dříve stávala na tomto místě zvonice, nejprve dřevěná, jaké je možno ještě dnes vídat na Valašsku nebo slovenských horách a v roce 1701 byla postavena zvonice zděná. Protože kostel sv.Hasičský sbor - 2. část

Zmínkou a vnitřních 'Organizačních 'Opatřeních v předchozí kapitole, dostali jsme se k otázce jaké bylo vlastně uspořádání uvnitř hasičského sboru. Popíšu tedy jak tomu byla u nás v Roštíně i když možná ta nebude v detailech souhlasit s tím, co bylo jinde.Hasičský sbor - 1. část

Požární ochrana je záležitost v dějinách lidstva vlastně již hodně stará. Vždyť již v dobách, kdy člověk poprvé poznal dobrodiní i zlo ohně, musel se naučit jej také hasit a omezovat tak, aby nepůsobil škodu.