Infokanál kabelové televize

 

 

Infokanál kabelové televize obce Roštín informuje občany o dění v obci v oblasti kultury, sportu a ostatních aktivit. Poskytuje občanům všeobecné informace o úředních hodinách úřadů a institucí v obci a okolí ( ordinace lékařů, lékárna, pošta, obchod, atd. ). Přenáší občanům hlášení místního rozhlasu do TV a poskytuje informace o službách a nabídkách firem a podnikatelů v obci a okolí, a další.

Koupaliště Roštín

 

Koupaliště v Roštíně prošlo v roce 2007 generální rekonstrukcí. Byl rekonstruován hlavní bazén, vybudován nový dětský bazén, instalována nová technologie napouštění, úpravy a filtrace vody. Také bylo instalováno napojení systému na místní centrální vytápění s možností ohřevu vody v bazénech. Byly rekonstruovány objekty šaten, sociálního zařízení a bufetu. Dále byly provedeny kompletní terénní úpravy a nové oplocení areálu. Celková hodnota díla rekonstrukce byla cca 25 mil. Kč. Od 1.8.2007 je koupaliště v provozu.

Technické informace o zařízení a provozu jsou k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty - Informace. Fotografie jsou v sekci Fotogalerie.

 

Roštínská kaple

 

Roštínská kaple byla vybudována v roce 1907. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce. Fotografie v sekci Fotogalerie

 

Letní širokoúhlé kino Roštín

 

.

 

Letní kino je v současné době mimo provoz.