OBECNÍ RADA

 

Starosta                                                                Místostarosta

Radovan Man

Pavel Krpenský

 

Členové rady

 

ing. Veronika Zbořilová

Jaroslav Rumplík

ing. Leoš Pospíšil

 

Finanční výbor

Předseda

   

Leona Valášková

  

Členové

ing. Veronika Zbořilová

  

Jaroslav Rumplík

 
Kontrolní výbor
 
Předseda

MVDr. Jana Trojanová

 
Členové

Aleš Mrhálek

Marta Rozsypalová

 
Členové zastupitelstva

Aleš Kostrůnek

Jarmila Sádlíková

Jiří Dvořák

Aleš Trunečka

David Voch