Zastupitelstvo obce

Obecní radaStarosta

Radovan Man

Místostarosta

Pavel Krpenský

ing. Veronika Zbořilová

Mgr. Aneta Bartošová

ing. Leoš Pospíšil

Finanční výbor

Předseda

Jaroslav Rumplík

Členové

ing. Veronika Zbořilová

Leona Valášková


Kontrolní výbor

Předseda

Marta Rozsypalová

Členové

Lubomír Šušlík

MVDr. Jana Trojanová


Členové zastupitelstva

Aleš Kostrůnek

Evženie Svítilová

Jiří Dvořák

Aleš Trunečka

Miroslav Školný


Copyright © Obec Roštín