Územní plán Roštín - návrh

Vyhláška - Změna č.1 ÚP Roštín


Dokument zdeVyhláška - Návrh na změny


Dokument zde


Územní plán Roštín - Publicita


Dokument zde


Vyhláška - Opatření obecné povahy


Dokument zde


Opatření obecné povahy


Dokument zde


Řešení návrhu ÚP Roštín


Dokument zde


Výkres základního členění


Dokument zde


Hlavní výkres


Dokument zde


Výkres VPS a VPO


Dokument zde


Odůvodnění řešení ÚP Roštín


Dokument zde


Koordinační výkres


Dokument zde


Koordinační výkres 2000


Dokument zde


Širší vztahy


Dokument zde


Předpokládané zábory ZPF


Dokument zde

Copyright © Obec Roštín